Udvikling af digitalt undervisningsmateriale: Børnenes Egen U-landskalender

Er Børnenes Egen U-landskalender ”det bedste læremiddel, der nogensinde er udviklet i Danmark”? Ja, det mener, Simon Skov Fougt, ph.d og lektor på Københavns Professionshøjskole faktisk.

Børnenes Egen U-landskalender er en del af undervisningmaterialet til Børnenes U-landskalender som udgives hvert år af Danida. Jeg har været med til at udvikle læremidlet sammen med et stort team af eksperter indenfor både digital design, pædagogik og udviklingsarbejde. Målet er at gøre danske elever klogere på den store verden. Midlet er undervisningsmateriale. Simon Skov Fougt, ph.d og lektor på Københavns Professionshøjskole, forsker i digitale læringsmidler og han mener, at Børnenes Egen U-landskalender er ”det bedste læremiddel, der nogensinde er udviklet i Danmark”.

Her er hele citatet:

”I Danmark findes der desværre kun et begrænset udbud af det, jeg vil tillade mig at kalde gode læremidler. En ny stor undersøgelse fra DPU viser, at læremidlernes fokus i danskfaget generelt er på formelle færdigheder, som ofte blot trænes repetitivt og ude af kontekst. Der mangler blik for verden uden for skolen. Der mangler fokus på kompetencer. Og der mangler meningsfuld anvendelse af fagligheden.

Når jeg så falder over et af de gode læremidler, bliver jeg ganske enkelt glad. I den del af materialet, der handler om den nye ”Børnenes Egen U-landskalender”, understøttes eleverne i den komplekse opgave, det er at fremstille en flot, virtuel lågekalender. Komplet med billeder, overskrifter og små tekster bag lågerne. De hjælpes gennem en stramt styret og faseopdelt proces fra idé til helt færdig kalender. Her arbejder eleverne med forskellige, yderst relevante områder – og med mulighed for forskellige sværhedsgrader. 
          Det er dælme meningsfuld undervisning.
          Og så er materialet rettet mod indskoling og mellemtrin, hvor det oftest siges, at de basale færdigheder skal læres, før de mere komplekse kan mestres. 
          Nej, sgu.
          Her kan eleverne producere en meningsfuld digital lågekalender til en målgruppe, de selv vælger – og alt det materiale, de skal bruge, er lagt klar til dem direkte inde i værktøjet. Det er yderst kompetent tilrettelæggelse af undervisning, som lærere og elever her får serveret. 
          …. Eleverne får altså multimodale input – som kan udmøntes i et multimodalt output – men de kan også ”bare” nyde det hele som æstetiske oplevelser, som kan vække undren over den verden, vi lever i, med ufattelige forskelle mellem rige og fattige. Fokus er på etik! 

Hvor er det stærkt at producere et undervisningsmateriale, der kan rumme alt dette helt ned i indskolingen.
          For efterhånden mange år siden var jeg med til at udvikle Ekstra Bladet Skoles online avisplatform, Redaktionen, hvor eleverne blev støttet i at producere deres egne aviser – fra tanke til tryk i 500 eksemplarer – gratis. Det omtalte jeg længe (og selvfølgelig helt subjektivt) som det bedste læremiddel, der nogensinde er udviklet i Danmark.
          Her er afløseren! 
          Det er lige så kompetent udført, det er endnu mere lettilgængeligt – og så har U-landskalenderen det etiske med sig. Som Danida tilkendegiver, er målet med materialet ’folkeoplysning af høj kvalitet.’ 
            Det må man altså sige, at de er lykkedes med.”

Prøv selv kalenderen her (kræver UNI-login) Du kan sende den til din mor og far!
Du kan også se et eksempel på en kalender her

Sidste år blev der sendt over 10.000 kalendere – de fleste som gruppearbejde.

Til de endnu mere ambitiøse producerede vi også et kommunikationsforløb til danskundervisningen. Forløbet indeholder opgaver om at arbejde med målgruppe, disponering, overskrifter, billedtekster og markedsføring.  Tjek det her!

Konceptet vil i de kommende år blive en del af undervisningsmaterialet Børnenes U-landskalender. Således også i 2018

Kunde: Danida/Udenrigsministeriet
Bureau: Publikum Kommunikation